Vitrue Daily Vitamin & Mineral for Women

Giảm giá số lượng hàng ngày của chúng tôi

Số lượng Giảm giá
  • Thành phần trong mỗi viên nén:

    Cao khô lá gai, Cao khô đương quy, Cao khô bạch quả, Vitamin C, Vitamin H, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin B6, Beta carotene, Vitamin B2, Vitamin B1, Calcium, Iron, Folic acid, Magnesium, Manganese, Iodine, Selenium, Zinc, Choline bitatrate. Thành phần khác: Aerosil, Magnesium stearate, Lactose, Sodium benzoate, Crosscarmellose sodium, Povidone K30, Màng bao polymer chống ẩm.


Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua