Thiết Bị hỗ Trợ Sức Khỏe

Bàn ăn lắp cho xe lăn LUCASS
275,000 
Bơm 10 ml vinahankook
200,000 
Bơm 1ml vinahankook
100,000 

Bơm 20ml vinahankook
100,000 
Bơm 3ml vinahankook
100,000 
Bơm 50ml vinahankook( hộp 50c bơm tiêm )
125,000 

Bơm tiểu đường nắp cam (omnican 100 người tiểu đường)
300,000 
Bơm tiểu đường nắp đỏ (omnican 40 người tiểu đường )
300,000 
Bút thử thai lovemy test
25,000 

Cân sức khỏe điện tử KANEKO
240,000 
Cân sức khỏe điện tử thông minh KANEKO, kết nối với điện thoại thông minh
929,000 
Chỉ nha khoa oraltana
20,000 

Dr papie0 + gạc răng miệng.
130,000 
Đai giảm béo bụng Maxcare Max626
1,800,000 
Đai lưng maxola size xl
350,000