ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

* Phần bắt buộc

[embed]https://youtu.be/YPVOOdru1L8[/embed]

Điều khoản dịch vụ của thẻ thành viên  QNA Pharma

Bằng cách hoàn thành đăng ký  và tạo doanh thu! Chủ cửa hàng đã nêu rõ các điều khoản trong thỏa thuận của bạn, bạn sẽ cần phải xem kỹ và đồng ý. Trị giá thẻ: 10.000.000đ Được trừ tiền mặt khi mua hàng không giới hạn Được Bác Sỹ, Dược Sỹ tư vấn sức khỏe miễn phí khi bạn cần 24/7 Tư vấn chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa Có cơ hội kinh doanh cùng duocqna.vn