PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA QNA

Đặt lịch trực tuyến dễ dàng.   Bấm vào đây để được hỗ trợ

0367860555 – 0376922626    duocphamqna@gmail.com

180 đường Nguyệt Cư, Việt Trì, Phú Thọ  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA QNA

Đặt lịch trực tuyến dễ dàng.   Bấm vào đây để được hỗ trợ

0367860555 – 0376922626    duocphamqna@gmail.com

180 đường Nguyệt Cư, Việt Trì, Phú Thọ  

Đặt lịch dịch vụ

TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN MIỄN PHÍ, 30 phút.

Đề xuất bởi: Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải

TƯ VẤN SỨC KHỎE TÂM LÝ LÂM SÀNG (MIỄN PHÍ), 60 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

TƯ VẤN SỨC KHỎE LÂM SÀNG, 30 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

THEO DÕI, CHĂM SÓC, TƯ VẤN SỨC KHỎE ( MIỄN PHÍ ), .

Y học tự nhiên

Đề xuất bởi: Bác sỹ Nguyễn Hoàng Nguyên

THEO DÕI VÀ TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN ( MIỄN PHÍ ), 30 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

KHÁM LÂM SÀNG SẢN NHI ( MIỄN PHÍ), 30 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

KHÁM NỘI KHOA (MIỄN PHÍ), 30 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

TƯ VẤN SỨC KHỎE UNG THƯ ( MIỄN PHÍ ), 60 phút.

Đề xuất bởi: Dược sĩ lâm sàng Như Quỳnh

TƯ VẤN BAN ĐẦU (MIỄN PHÍ), 60 phút.

Đề xuất bởi: Dược sĩ lâm sàng Như Quỳnh