PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA QNA

Đặt lịch trực tuyến dễ dàng.   Bấm vào đây để được hỗ trợ

0367860555 – 0376922626    duocphamqna@gmail.com

180 đường Nguyệt Cư, Việt Trì, Phú Thọ  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA QNA

Đặt lịch trực tuyến dễ dàng.   Bấm vào đây để được hỗ trợ

0367860555 – 0376922626    duocphamqna@gmail.com

180 đường Nguyệt Cư, Việt Trì, Phú Thọ  

Đặt lịch dịch vụ

Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản (100.000 đồng/lần), 30 phút.

Đề xuất bởi: Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà

Tâm lý lâm sàng, 60 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

Tư vấn 30 phút/ 185 VND (Ảo), .

Y học tự nhiên

Đề xuất bởi: Bác sỹ Nguyễn Hoàng Hiệp

THEO DÕI, TƯ VẤN SỨC KHỎE MIỄN PHÍ, .

Y học tự nhiên

Đề xuất bởi: Bác sỹ Nguyễn Hoàng Hiệp

THEO DÕI VÀ TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN MIỄN PHÍ, 30 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

KHÁM SẢN NHI 90.000 VNĐ/L, 30 phút.

Y học tự nhiên

Đề xuất bởi: Bác sỹ Nguyễn Hoàng Hiệp

KHÁM NỘI KHOA MIỄN PHÍ, 30 phút.

Chuyên gia tâm lý

Đề xuất bởi: Âu Viết Hải

TƯ VẤN SỨC KHỎE UNG THƯ MIỄN PHÍ, 60 phút.

Đề xuất bởi: Dược sĩ lâm sàng Như Quỳnh

TƯ VẤN BAN ĐẦU (MIỄN PHÍ), 60 phút.

Đề xuất bởi: Dược sĩ lâm sàng Như Quỳnh