Nhóm Thuốc

A.T Desloratadin chai 30ml (Siro dị ứng)
30,000 
A.T Desloratadin Hộp 30 (ống dị ứng)
90,000 
Acemuc 200 (viên long đờm)
90,000 

Acemuc 200 kids (gói long đờm)
90,000 
Acemuc kids 100mg (gói long đờm)
60,000 
Acid trichloracetic 80% (mụn cóc, mụn hạt cơm, mụn mắt cá chân)
50,000 

Acritel (viên dị ứng)
45,000 
ADKold New (cảm cúm gói)
30,000 
ADKold New (viên cảm cúm)
150,000 

Adolox 500mg (kháng sinh viên)
35,000 
Aerius (viên dị ứng)
117,000 
Aerius Syrup (Siro dị ứng)
96,000 

Albumin Dianmon
320,000 
Ameflu Day Time (siro cúm)
20,000 
Ameflu Multi – symptom relief (siro cảm cúm)
20,000