Nhóm Thuốc

A.T Desloratadin chai 30ml (Siro dị ứng)
30,000 

A.T Desloratadin Hộp 30 (ống dị ứng)
90,000 
Acemuc 200 (viên long đờm)
90,000 
Acemuc 200 kids (gói long đờm)
90,000 

Acemuc kids 100mg (gói long đờm)
60,000 
Acid trichloracetic 80% (mụn cóc, mụn hạt cơm, mụn mắt cá chân)
50,000 
Acritel (viên dị ứng)
45,000 

ADKold New (cảm cúm gói)
30,000 
ADKold New (viên cảm cúm)
150,000 
Adolox 500mg (kháng sinh viên)
35,000 

Aerius (viên dị ứng)
117,000 
Aerius Syrup (Siro dị ứng)
96,000 
Albumin Dianmon
320,000