Thuốc phối hợp là gì?

Các trường hợp

QNA được sở Y tế cấp phép và đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả vượt trội thông qua các hướng dẫn:

  • Quy trình vận hành tiêu chuẩn về an toàn 
  • Chương trình đảm bảo chất lượng
  • Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật 
  • 100% nhân viên được đào tạo 

QNA thực hiện kiểm tra độc lập của bên thứ 3 đối với các sản phẩm để đảm bảo chất lượng vượt trội. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn có thể được hưởng lợi từ bất kỳ dịch vụ gộp nào của chúng tôi và muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhân viên dược am hiểu của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và nhận xét của bạn.

Điện thoại: 0825.383.807 

Hotline: 0376.92.26.26

Email: duocphamqna@.com.vn