Chính sách bảo mật

Điều khoản / Chính sách

BÁO CÁO PHÁP LUẬT

Bằng cách truy cập bất kỳ khu vực nào của www.qnapharma.vn, (“Trang web”), người dùng thừa nhận thông báo này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Trừ khi có quy định khác, thuật ngữ “QNA” được sử dụng trên Trang web và trong Tuyên bố này sẽ được coi là bao gồm qnapharma.vn  và các chi nhánh, công ty con, người kế thừa và chuyển nhượng của nó.

Thông tin trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin và không có nghĩa là thay thế cho lời khuyên do bác sĩ của chính bạn hoặc chuyên gia y tế khác cung cấp. Bạn không nên sử dụng thông tin có trong tài liệu này để chẩn đoán hoặc điều trị một vấn đề sức khỏe hoặc bệnh tật, hoặc kê đơn bất kỳ loại thuốc nào. Bạn nên đọc ky tât cả bao bi của sản phẩm. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ rằng bạn có một vấn đề y tế, ngay lập tức liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Thông tin và tuyên bố về thực phẩm chức năng chưa được đánh giá bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và không nhằm chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Đánh giá của khách hàng được cung cấp cho mục đích thông tin. Lời chứng thực của khách hàng chỉ phản ánh kết quả và trải nghiệm của từng người đánh giá và không được qnapharma.vn xác minh hoặc xác nhận,

RIÊNG TƯ

QNA cam kết bảo vệ những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng và những người truy cập. Thông tin cá nhân mà QNA nhận được không được chia sẻ hoặc bán.

Thông tin được thu thập trong các chuyến thăm trang web và trong quá trình mua hàng. Thông tin về lượt truy cập trang web chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp để giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm tổng thể của QNA. Thông tin mua hàng được duy trì ở dạng tài khoản theo yêu cầu để tham gia vào thương mại điện tử thân thiện với người tiêu dùng an toàn.

Người dùng có thể thay đổi địa chỉ hoặc thông tin cá nhân khác trong tài khoản của họ. Người dùng có thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào của họ bằng cách đăng nhập và nhấp vào các liên kết trong tài khoản của họ. Nếu tài khoản không được tạo trong khi mua hàng, người dùng có thể chọn tạo một tài khoản sau đó với cùng địa chỉ email được sử dụng để mua hàng.

QNA sử dụng cookie để giúp tối ưu hóa và tùy chỉnh trải nghiệm mua sắm. Cookie nâng cao hiệu quả mua sắm và cho phép chúng tôi nhận ra những người mua sắm quay lại.

Giống như hầu hết các máy chủ trang web tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng các tập tin đăng nhập. Điều này bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu / thoát, loại nền tảng, dấu ngày / giờ và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trong tổng thể và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng tổng hợp. Địa chỉ IP, v.v. không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

QNA cung cấp các liên kết đến các trang web khác nhưng không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác này.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân khi luật pháp yêu cầu, trong đó chúng tôi thực sự tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ thủ tục tư pháp hiện hành, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý được đưa ra trên website của chúng tôi.

Nếu chúng tôi dự định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng theo cách khác với thông tin đã nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trong 30 ngày.

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0862151526/ 0376922626 hoặc qua email tại  duocphamqna@gmail.com .

THƯƠNG MẠI VÀ BẢN QUYỀN

qnapharma là sở hữu và điều hành Trang Web www.duọcqna.vn và các từ liên quan, tên miền và biểu tượng là thương hiệu và tài sản của QNA . Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo được trích dẫn ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Tài liệu có trên www.duocqna.vn, bao gồm tất cả các phần của Trang Web, nội dung, thiết kế trang, văn bản, đồ họa, và việc lựa chọn và sắp xếp chúng đều có Bản quyền của QNA Books & Music Inc. TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU.

Không tài liệu nào từ Trang web hoặc bất kỳ trang web nào do QNA sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát, có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào. Người dùng có thể in, bằng bản in, các phần của Trang Web chỉ cho mục đích đặt hàng với www.duocqna.vn. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy vì bất kỳ lý do nào khác, trên bất kỳ trang web nào khác, hoặc việc sửa đổi, phân phối hoặc công bố tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của QNA đều bị nghiêm cấm.

TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRANG WEB VÀ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU Ở ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG, Ở ĐÂU”. QNA KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM, BẤT CỨ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ. QNAPHARMA TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LƯU Ý SỬ DỤNG TRANG WEB, NGƯỜI DÙNG XÁC NHẬN RÕ RÀNG RẰNG QNAPHARMA KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB: (i) KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HIỆN TẠI ĐÓ LÀ, CHÍNH XÁC HAY HOÀN TOÀN CỦA NÓ; VÀ (ii) LÀ DỊCH VỤ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB, WWW.DUOCQNA.VN BAO GỒM CÁC LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC MÀ QNA KHÔNG CÓ SỰ KIỂM SOÁT.

KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH THỂ LOẠI CỦA VIỆC BẮT ĐẦU, CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC QNA INC. LỌC VỚI CÁC CƠ QUAN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG KHOÁN CỦA MỖI TỈNH VIỆT NAM VÀ ĐƯỢC LẮP RÁP TRÊN TRANG WEB/ HOẶC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CHỈ NÓI NHƯ CÁC NGÀY CÒN LẠI CỦA CHÚNG ĐƯỢC QNAPHARMA LỌC HAY DÙNG. NỘI DUNG CỦA CÁC BÁO CÁO NÀY CÓ THỂ TRỞ THÀNH NGOÀI NGÀY. QNA KHÔNG CAM KẾT VÀ TỪ CHỐI BẤT KỲ NHIỆM VỤ NÀO ĐỂ CẬP NHẬT BẤT KỲ BÁO CÁO NÀO.

NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC BÁO CÁO CỤ THỂ TRÊN TRANG WEB, KHÔNG CÓ QNA HOẶC BẤT KỲ GIÁM ĐỐC NÀO CỦA NÓ, NHÂN VIÊN HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN KHÁC SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO. ĐÂY LÀ GIỚI HẠN TOÀN DIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM (KHÔNG GIỚI HẠN) CÁC THIỆT HẠI BỒI THƯỜNG, TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH HOẶC HẬU QUẢ, MẤT DỮ LIỆU, THU NHẬP HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU CỦA THỨ BA. GIÁ VÀ THÔNG TIN SN CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

TRONG KHI CHÚNG TÔI CHĂM SÓC TUYỆT VỜI ĐỂ ĐẢM BẢO QUẢNG CÁO CỦA CHÚNG TÔI LÀ CHÍNH XÁC, CÓ THỂ LÀ THÀNH CÔNG. KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ MISTAKE, CHÚNG TÔI SẼ CHỈNH SỬA NGAY SỚM NHẤT CÓ THỂ VÀ SẼ THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG CÓ ẢNH HƯỞNG. NƠI CẦN THIẾT, MỘT ĐƠN HÀNG CÓ THỂ BỊ HỦY TRƯỚC KHI VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM.

TẤT CẢ CÁC MỨC GIÁ ĐƯỢC BÁO GIÁ ĐỀU LÀ ĐỒNG VIỆT NAM.

QNA ĐẶT CHỖ CÓ SỐ LƯỢNG CÓ HẠN.

NGƯỜI DÙNG – Người dùng thừa nhận rằng mọi nội dung, đề nghị, thông tin, ý kiến ​​(bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá) (“Nội dung”) mà họ có thể cung cấp cho Trang web sẽ trở thành tài sản của QNA, bao gồm tất cả bản quyền, không cần bảo lưu và người dùng từ bỏ có lợi cho QNAPHARMA  bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân trong Nội dung đó. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung có thể được sử dụng, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, dịch, cấp phép con, sao chép và phân phối và / hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển đối với thời hạn đầy đủ của bất kỳ bản quyền nào có thể tồn tại trong Nội dung đó, mà không phải bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào cho người dùng.

Bằng cách gửi Nội dung cho QNA, người dùng tự động đảm bảo rằng họ có đầy đủ quyền và thẩm quyền để gửi Nội dung đó và không có Nội dung nào trong số đó tuân theo bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bên thứ ba.

Bất kỳ Nội dung nào được trình bày hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm bất kỳ người dùng nào khác của Trang web, là của các bên thứ ba tương ứng và không phải của QNA hoặc người cấp phép của QNA hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ.

Chủ sở hữu và người điều hành Trang web có quyền không xuất bản hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào mà họ cho là không phù hợp với Trang web, vì bất kỳ lý do gì.

LUẬT CHÍNH QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Trang Web (không bao gồm các trang web được liên kết) được kiểm soát bởi QNA từ các văn phòng của nó tại Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Trang Web có thể được truy cập từ tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Việt Nam, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới. Vì mỗi khu vực pháp lý này có luật có thể khác với luật của Việt Nam, bằng cách truy cập Trang web, người dùng đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết nào khác, sẽ được điều chỉnh bởi luật của Việt Nam. Người dùng cũng đồng ý và tuân theo quyền tài phán cá nhân và địa điểm duy nhất của các tòa án của Việt Nam và thừa nhận rằng người dùng làm như vậy một cách tự nguyện và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP

Trang Web và thông tin trong tài liệu này không cấu thành một lời đề nghị hoặc một lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào.

CÁC TRANG LIÊN KẾT

Nếu QNA đã cung cấp các liên kết hoặc con trỏ đến các trang web khác, thì không nên đưa ra suy luận hoặc giả định nào và không được ngụ ý rằng QNA được kết nối, vận hành hoặc kiểm soát các trang web này. QNA không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang Web của bên thứ ba có thể được liên kết với Trang này. Trang web này cũng có thể được liên kết với các trang web khác do các công ty liên kết hoặc được kết nối với QNA điều hành. Tuy nhiên, khi truy cập các trang web khác, bạn nên tham khảo “Điều khoản sử dụng” của từng trang web đó và không dựa vào Thỏa thuận này.