VIÊN UỐNG DHC COLLAGEN 30 NGÀY

Giảm giá số lượng hàng ngày của chúng tôi

Số lượng Giảm giá
  • Collagen peptide (có nguồn gốc từ cá), cellulose, Ca stearate, silicon dioxide, vitamin B1, vitamin B2, (bao gồm một số nguyên liệu thô như gelatin)

    Giá trị dinh dưỡng

    Trong 6 viên sản phẩm: Năng lượng 7.8 kcal, protein 1.88g, lipid 0.02g, carbohydrate 0.02g, natri 0.99g, Vitamin B1 14mg, Vitamin B2 2mg, collagen peptide 2050 mg


Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua