Eva Hồi Xuân

Giảm giá số lượng hàng ngày của chúng tôi

Số lượng Giảm giá
 • Thành phần:

  Bột chiết mầm đâu nành ……………………….100 mg

  Collagen ……………………………………………..50 mg

  Đông trùng hạ thảo ……………………………….100 mg

  Cao khô Ginkgo biloba …………………………….50 mg

  Phụ gia …………………………………………….vừa đủ


Khách hàng mua sản phẩm này cũng đã mua